Паспорт сільської ради

1.Населений пункт села Іванівці розташований перед містом Мукачево

2. Відстань до районного центру

– шосейним шляхом     5  км.

 – залізницею                немає

3. Територія

Всього 2021,5 га

в т.ч.: земель державної власності 330,94 га

земель комунальної власності ______ га

земель приватної власності 1690,56 га

Площа населених пунктів 2021,5 га

в т.ч.: державна власність 330,94 га

комунальної власності – га

приватна власність – га

4. Населення

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього, чол.

3704

3720

4053

4064

дітей дошкільного віку

354

385

362

421

дітей шкільного віку

511

410

622

535

громадян пенсійного віку

1350

1098

863

868

працездатне населення

1489

1827

2206

2240

кількість працюючих на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності та господарювання

1476

890

494

520

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

Всього населених пунктів 471, в них 1166 дворів, у тому числі:  

Населений пункт Іванівці в ньому:*

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

кількість дворів

380

380

383

383

кількість населення

1210

1221

1406

1408

в т.ч.: дітей дошкільного віку

127

141

134

140+

дітей шкільного віку

166

186

207

206

громадян пенсійного віку

462

401

298

300

За 2012 рік

За 2013 рік

За 2014 рік

Кількість померлих

23

11

14

Кількість народжених

34

16

16

Населений пункт Клячаново в ньому:*

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

кількість дворів

560

590

597

597

кількість населення

1890

1893

2002

2006

в т.ч.: дітей дошкільного віку

182

192

180

228

дітей шкільного віку

273

293

333

242

громадян пенсійного віку

638

498

380

372

За 2012 рік

За 2013 рік

За 2014 рік

Кількість померлих

23

16

24

Кількість народжених

26

30

28

Населений пункт Старе Давидково в ньому:

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

кількість дворів

185

185

186

186

кількість населення

604

606

645

650

в т.ч.: дітей дошкільного віку

47

52

48

53

дітей шкільного віку

72

77

82

87

громадян пенсійного віку

250

199

185

196

За 2012 рік

За 2013 рік

За 2014 рік

Кількість померлих

9

15

5

Кількість народжених

4

7

10

* заповнюється по кожному населеному пункту окремо (також зазначити відстань до населеного пункту де знаходиться адмін. будинок ради).

 6. Місцева рада утворена в1958 р.

Відстань до найближчої місцевої ради 2 км. ( Жуківська сільська рада )

7. Кількість виборців 2300 чол.

                   8. Сільський/ голова Мишкулинець Михайло Михайлович

число місяць і рік народження  – 24.08.1969

службовий телефон   –  3-17-15

освіта – вища

спеціальність за освітою – інженер-механік

        Ким висунутий на виборах  – самовисування

        Обраний з 3 -ох кандидатур 25.10.2015  року

        Отримав 80% голосів виборців

        Обирається    третій раз

         

9. Секретар ради Тімовті Марія Василівна

число місяць і рік народження  – 13.10.1968

службовий телефон – 3-17-15

освіта вища

спеціальність за освітою  – економіст

Дата обрання секретарем ради – 19.11.2016

раніше обирався секретарем ради – четвертий

10. Склад депутатів ради

Всього, (кількість)

22

З них членів партій, в т.ч.

1

ВО «Батьківщина»

1

Позапартійні

21

за освітою:

 

за віком:

 

вища

13

до 30 років

2

незакінчена вища

2

від 30 до 45 років

15

середня-спеціальна

5

від 45 до 60 років

5

середня

2

старше 60 років

 –

незакінчена середня

 

 –

за родом діяльності:

 

працівників промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку

3

працівників агропромислового комплексу

2

працівників житлово-комунального господарства

працівників охорони здоров’я

1

працівників освіти, культури

3

працівників місцевого самоврядування

2

працівників місцевих держадміністрацій

пенсіонерів

осіб, що не працюють

інших

11

 11. Постійні комісії ради

№ з/п

Назва комісії

К-сть депутатів

Прізвище, ім’я по батькові голови комісії

Посада та місце роботи голови комісії

1

Комісія з питань фінансів та бюджету

7

Поп Оксана Іванівна

Бухгалтер ТзОВ «Соло»

2

Комісія з питань агропромислового розвитку та земельних питань

7

Готько Василь Владиславович

Майстер цеху « Фіщер-Мукачево»

3

Комісія з питань соціального захисту населення, законності та правопорядку

7

Гонак Михайло Михайлович

Головний державний виконавець Мукачівської МВДВС

12. Склад виконавчого комітету ради

№ з/п

(П.І.Б.)

Посада та місце роботи

1

Віщак Наталія Степанівна

Завідувач Стародавидківської ЗОШ 1 ступеня

2

Готько Терезія Василівна

Директор Івановецької ЗОШ 1-11 ступенів

3

Гонак Марія Андріївна

Завідувач сільською бібліотекою с. Іванівці

4

Данканич Андрій Андрійович

Заступник голови Мукачівської райдержадміністрації

5

Дичка Ганна Василівна

Секретар-діловод Івановецької сільської ради

6

Калинич Віталій Євгенович

Директор ФГ «Світ м’яса»

7

Логойда Ганна Іллівна

Директор Клячанівської ЗОШ -1-111 ступенів

8

Лендєл Світлана Андріївна

Завілувач Стародавидківського ДНЗ

9

Молнар Адальберт Войтехович

Головний лікар Клячанівської АЗПСМ

10

Мишкулинець Михайло Михайлович

Сільський голова

11

Скальська Ольга Євгенівна

Завідувач Клячанівським ДНЗ

12

Симчина Наталія Михайлівна

Завідувач Івановецького ДНЗ

13

Симочко Марта Юріївна

Завідувач Стародавидківським ФАП

14

Сможаниця Наталія Яношівна

Начальник ВОС Івановецької сільської ради

15

Тімовті Марія Василівна

Секретар сільської ради

13. Депутатами районноїасної ради, із числа територіальної громади, обрано: 1- Давнканич Андрій Андрійович 

14. Органи самоорганізації населення

Всього органів самоорганізації -, в них бере участь – чол.

У тому числі:

15. Корисні копалини

(наявність корисних копалини)- немає

16. Структура земельного фонду

з/п

Територія ___________ ради

Га

Оренда

Договори оренди

з _____по ____

 

Територія , всього

у тому числі:

2021,5

1

Сільськогосподарські угіддя

1708,76

2

Рілля

1262,01

3

Ліса і інші лісовкриті площі

74,39

4

Забудовані землі

156,95

5

Ставки які знаходяться

4,845

 

-на території міста

 

-за територією міста

 

17. Бюджет сільської/селищної/міської ради

                                                                                                                                                                (тис. грн.)

2012р.

2013 р.

2014р.

2015р.

Доходи місцевого бюджету всього,

в т.ч.

3576847

4252760

3767300

4509300

Доходи, що враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

3576847

4252760

3767300

4509300

Доходи, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів

1243300

1299790

1151600

1570900

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

393900

866100

770200

925000

бюджет розвитку

98600

516700

310100

500000

Субвенція

123157

1541100

118000

Дотація

1816490

1932770

1787500

2013400

Видатки місцевого бюджету, в т.ч.

3576847

4252760

3767300

4509300

поточні

47894

63580

65230

45200

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

123157

154100

118000

капітальні

123157

154100

118000

з яких за рахунок субвенцій з бюджетів різних рівнів

Із загального обсягу видатків на утримання:

3059790

3232560

2879100

3284300

орган місцевого самоврядування

408845

411240

362731

445470

Освіта

2531454

2650190

2357352

2629230

культура

97400

732130

145100

71600

охорона здоров’я

житлово-комунальне господарство

20000

36000

10917

35000

Соціальний захист

4000

3000

3000

84000

ПІДПРИЄМСТВА

що розташовані на території ради 

18. Промислові підприємства.

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього,

54

56

60

65

в т.ч.: акціонерні товариства

1

1

кооперативна власність

господарські товариства

державна власність

2

1

1

1

Комунальна

1

1

1

ТзОВ

19

19

20

22

Приватні підприємства

32

34

38

41

19. Основні з них, види промислової продукції.

20. Підприємства сільськогосподарського виробництва

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Всього,

2

2

2

2

в тому числі:

акціонерні товариства

кооперативна власність

державна власність

ТзОВ «Клячанівське»

1

1

1

1

фермерські господарства «Клячанівський ставок»

1

1

1

1

приватні підприємства

21. Основні з них, напрямки спеціалізації

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

№ з/п

Назва

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

всього

к-сть працюючих

23. Комунальні підприємства.

№ з/п

Назва

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

всього

К-сть працюючих

1

Держлісгосп

1

22

1

22

24. Торгівля

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Магазинів в т.ч.:

14

21

26

30

продуктові

10

10

10

10

промислові

2

Інші

4

11

16

18

приватні

14

Ринків в т.ч.:

стаціонарні

стихійні

продовольчі

промислові

Побутові підприємства

 25. Підприємства обслуговування населення

За типом діяльності

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

26. Послуги зв’язку

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Кількість телефонізованих населених пунктів

3

3

3

3

Абонентів

360

350

321

317

Радіоточок

60

55

55

49

27. Житлово-комунальне господарство

Назва підприємства

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

28. Охорона здоров’я

 

на 01.01.2015

в них:

працівників

форма власності

кількість закладів

ліжок, відвідувань

Медичні заклади

4

10500

15

комунальна

в т.ч.

– поліклінік

– лікарень

– амбулаторій

1

5000

12

комунальна

– диспансери

– ФАП

2

5500

3

комунльна

– аптека

1

Приватна

29. Освіта

 

на 01.01.2015

кіль-кість

розрахун-кова кіль-кість місць

в них:

форма власності

вчителів, вихователів

учнів, дітей

Вищі навчальні заклади

Школи

3

475

64

402

в т.ч.: ЗОШ І-ІІІ ст.

1

240

37

225

комунальна

ЗОШ І-ІІ ст.

1

170

22

154

комунальна

ЗОШ І ст.

1

65

5

23

комунальна

Шкіл-інтернатів

Гімназій (колегіумів)

Діючих дошкільних закладів

3

200

17

192

комунальна

Приміщень недіючих

– 

– 

– шкільних закладів

– дошкільних закладів

 30. Закладів культури

 Будинки культури – немає

 Театри – немає

 Бібліотеки– три

 Музеї – немає

31. Спортивні заклади та споруди

Стадіон «Колосок» с. Іванівці, вул. Фізкультурна,21

32. Основні історичні та історико-архітектурні пам’ятки

Немає

33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції

стосовно їх вирішення

Сільський/селищний/міський голова М.М. Мишкулинець

М.П